• Propietat: Ajuntament de Barcelona
  • Promotor: Agència de l’Energia de Barcelona (AEB)
  • Any d’actuació: 2020 – 2021
  • Superfície construïda: 6.600 m²

Consultoria Energètica

Servei d’assessoria tècnica d’acompanyament en el seguiment de la gestió energètica i redacció del protocol de funcionament de la instal·lació de climatització per l’obertura i tancament de l’equipament Poliesportiu Municipal Camp del Ferro de Barcelona.

ca