Plug:Chain

El projecte desenvolupa una solució integral per gestionar l’autoconsum col·lectiu a partir de sistemes d’energia renovable a comunitats energètiques locals.

L’autoconsum col·lectiu és un model de producció i consum d’energia on un grup d’individus o organitzacions inverteixen col·lectivament en sistemes d’energia renovable i comparteixen virtualment entre ells l’energia generada. Els nodes participants en aquest model col·lectiu estan situats en un radi de 2 km del sistema de generació instal·lat i poden ser consumidors o productors denergia, o ambdues coses.

Per mantenir informats els usuaris, Plug&Chain ha desenvolupat una aplicació web que permet simular diferents nodes que participen a l’autoconsum col·lectiu. L’eina permet als usuaris visualitzar els balanços relatius als patrons de consum, els excedents restants i els estalvis previstos. En particular, integra una arquitectura basada en blockchain per garantir la seguretat i privadesa de les dades emmagatzemades.

L’objectiu final d’aquest projecte és impulsar el sector cap a una millor integració i ús de les energies renovables, adequant la generació renovable a la demanda.

  • Any d’inici: 2020
  • Finançament: Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) – Ministeri de Ciència i Innovació

ca