PLATDAT I

El projecte PLATDAT I defineix i crea les bases tecnològiques per a l’adquisició i l’agregació de dades energètiques de forma no intrusiva i d’alta granularitat. El projecte s’emmarca en el programa Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) i està coordinat pel Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, comptant amb la participació d’ARCbcn com a enginyeria i consultoria, i Electra Caldense com distribuïdora.

L’eina haurà de servir per proveir dades de telemetria en temps real a aplicacions de gestió energètica, procedents directament de la infraestructura dels fabricants on ja s’està centralitzant la recollida de dades.

En la seva primera fase, PLATDAT busca obtenir un prototip funcional d’aquesta plataforma. Aquest primer prototip serà testat a nivell tècnic amb dades reals proporcionades pels diversos agents involucrats en el projecte per tal de validar el seu funcionament, la seva connectivitat amb els diferents serveis al núvol i la fiabilitat de les dades aconseguides.

PLATDAT II

En la segona fase del projecte, s’integra el programari especialitzat IMHOIT per a la captació de dades de dispositus IoT amb l’avançada plataforma de comunicació de dades desenvolupada en la primera fase. Aquesta fusió tecnològica permet la captura, encriptació i certificació de dades, que posteriorment s’agreguen i presenten de forma normalitzada per a la seva anàlisi i presa de decisions.

PLATDAT II és una col·laboració entre el Clúster d’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), el Clúster Digital de Catalunya, i les empreses ARCbcn i IMHOIT i està finançat pel Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme a través del programa Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI).

  • Anys: 2022 – 2024
  • Finançament: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

ca