OPTIENERGY

OPTIENERGY és un projecte d’investigació industrial que té l’objectiu principal d’investigar i desenvolupar un sistema que permeti tenir el control i aporti flexibilitat en la gestió de la producció i el consum d’energies renovables, dins de c0munitats energètiques industrials.

La demanda d’energia renovable dins l’àmbit industrial no para de créixer, degut a que cada vegada són més les empreses que busquen formes de produir i consumir energia neta i sostenible. No obstant, a causa de les característiques intrínseques que comporten, la seva demanda i generació es troben desajustades. Com a resultat, l’energia renovable es produeix en moments en els que la demanda és baixa, i mentrestant, en moments d’alta demanda l’energia produïda no és suficient.

El mercat espanyol presenta una gran oportunitat pel desenvolupament de sistemes de gestió de la producció i el consum d’energia renovable dins l’àmbit de comunitats energètiques.

El projecte consta de 2 fases: una que preveu obtenir un prototip funcional d’aplicació capaç d’optimitzar la gestió de les comunitats energètiques, i una on s’optimitzin els processos d’aquesta aplicació en els punts d’interès resultats i provats en escenaris reals.

  • Anys: 2023 – 2025
  • Finançament: AEI Cluster (Agrupaciones Empresariales Innovadoras)
CA