Propietat:

Epson Ibérica, SAU

Any d’actuació:

2018 – 2019

Consultoria Energètica

  • Auditoria energètica de les oficines principals d’Epson Ibérica, situada al Camí de Ca n’Ametller 22 de Sant Cugat del Vallès, d’acord amb el Reial decret 56/2016. Actuació duta a terme: fer una anàlisi energètica, enquestes de comoditat per als treballadors, determinació de la viabilitat tècnica i econòmica de diverses mesures d’estalvi i auditoria d’energia de la flota de vehicles de lloguer d’Epson Ibérica.
  • Estudi i implementació d’un sistema de monitoratge energètica. L’actuació ha inclòs l’estudi dels diferents equips físics a instal·lar, l’avaluació del sistema de gestió energètica per poder fer el seguiment dels consums energètics, així com el seguiment de l’obra i de la posada en marxa. L’actuació s’ha desenvolupat arran de l’auditoria energètica realitzada.