• Propietat: Rentamar
  • Any d’actuació: 2022
  • Superfície construïda: 19.235 m²

Consultoria Tècnica

Elaboració d’un pla director d’instal·lacions de climatització dels mòduls 1, 2 i 7 del conjunt Illa Diagonal. Dins del pla s’analitzen les instal·lacions existents i es realitza una proposta de modificació. Amb l’execució de la proposta l’edifici disposarà d’un sistema de climatització i ventilació eficient, de baix manteniment i que proporcionarà una elevada qualitat de l’aire als espais.

ca