Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona

  • Propietat: Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona
  • Anys d’actuació: 2017 – 2019

Enginyeria de projectes

Projecte i direcció d’obra de l’Institut de Radiofarmàcia Aplicada (IRAB), situat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

Consultoria Legal

Llicència ambiental i Permís d’Abocament.

Pla d’Autoprotecció i homologació segons el Decret 30/2015.

ca