INSIGA

INSIGA és una eina que pretén reduir el cost econòmic i mediambiental de la demanda energètica necessària per executar processos industrials. A través de la indústria connectada, l’eina permet fer una anàlisi de viabilitat per a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en un primer mòdul i permet als usuaris supervisar, optimitzar i visualitzar el consum i autoconsum energètic a les seves instal·lacions a través d’un segon mòdul de monitorització .

El projecte contribueix a crear un teixit industrial més competitiu i sostenible, menys depenent de les variacions del mercat energètic internacional. Alhora, es fomenta el sector econòmic associat a l’autoconsum energètic nacional en substituir l’ús de combustibles fòssils importats de tercers països per energia renovable local.

ARCbcn realitzarà el disseny de l’eina, aportant la seva experiència en consultoria energètica i d’instal·lacions i avaluació tècnica i econòmica per a autoconsum fotovoltaic. La consultora INERGY contribueix a la part de desenvolupament del programari, així com al disseny i experiència d’usuari. NASUVINSA s’encarrega de la captació de participants per a l’execució del pilot.

  • Any: 2021
  • Finançament: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

ca