• Propietat: Infraestructures.cat / Generalitat de Catalunya
  • Arquitecte: Urgell Arquitectes S.L.
  • Any d’actuació: 2018 – 2021
  • Superfície construïda: 7.500 m²

Enginyeria de projectes

Redacció completa de projecte d’instal·lacions per a la adequació de l’INS Josep Brugulat i el nou edifici d’aules. Nou plantejament de sanejament (fecal i pluvial), fontaneria, subministrament de gas, nova producció tèrmica per al centre, sistemes de ventilació i tractament d’aire, renovació integral de la instal·lació de baixa tensió i enllumenat, telecomunicacions, sistemes de protecció contra incendi i equipament especial per tallers de formacions.

Suport integral a arquitectura per modelatge de l’edifici, compliment de l’evolvent tèrmica (HE1), del soroll (HR) i certificació energètica (etiqueta B). Redacció de separata de protecció contra incendi per Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (DGPEPIS), suport a arquitectura en la implementació de mesures passives de protecció contra incendi i aplicació del DB-SI i DB-SUA.

Consultoria Tècnica

Modelat BIM de les instal·lacions de sanejament i climatització del nou edifici.

CA