Propietat:

Agència de l’Energia de Barcelona (AEB)

Any d’actuació

2015 – 2018

Consultoria Energètica

  • Elaboració d’un catàleg de partides d’obra per a mesures de millora energètica en l’interior d’habitatges. Realització de propostes d’actuacions en clau d’eficiència energètica i costos associats per a la realització de mesures que millorin i redueixin la demanada interior dels habitatges.