• Propietat: BIM/SA i Agència d’Energia de Barcelona
  • Anys d’actuació: 2010 i 2015
  • Superfície construïda: 37.600 m²

Consultoria Energètica

Estudi de viabilitat tècnica per a la connexió de les instal·lacions de climatització dels edificis que formen part del Complex Fabra i Coats a una xarxa de distribució de calor i fred destinada al Complex.

Estudi de la viabilitat tècnica i econòmica d’un sistema de trigeneració basat en la producció de calor per cogeneració i de fred per absorció per als edificis que formen part del complex promogut per BIM/SA.

ca