Propietat:

Agència d’Energia de Barcelona

Any d’actuació:

2015

Superfície construïda:

37.600 m²

Consultoria Energètica

  • Estudi de viabilitat tècnica per a la connexió de les instal·lacions de climatització dels edificis que formen part del Complex Fabra i Coats a una xarxa de distribució de calor i fred destinada al Complex.

Propietat:

BIM/SA

Any d’actuació:

2010

Superfície construïda:

37.600 m²

Consultoria Energètica

  • Estudi de la viabilitat tècnica i econòmica d’un sistema de trigeneració basat en la producció de calor per cogeneració i de fred per absorció per als edificis que formen part del complex Fabra i Coats de Barcelona promogut per BIM/SA.