El sistema de climatització utilitza un mètode eficient d’energia renovable per a la generació d’ energia tèrmica, basat en equips bomba de calor aigua-aigua.

En aquest cas i donada la proximitat al mar, el circuit de condensació es realitza amb aigua captada al port olímpic.

1 de març de 2024

La ciutat de Barcelona estrena un reformat passeig del Moll de Mestral, al Port Olímpic. Els antics locals de restauració i oci nocturn han estat reconvertits per moderns locals per l’activitat de l’economia blava i s’ha millorat l’espai exterior per afavorir la circulació de persones el que ha permès un nou pol d’atracció de la ciutadania al Port.

El projecte ha anat a càrrec de COMA Arquitectura qui ha comptat amb ARCbcn-WATTEGA i ha estat promogut per BIMSA.

L’aigua de mar com a font d’energia

L’àmbit de projecte, de 4.715 m2 de superfície, el constitueixen els locals comercials que es troben a la part coberta del Moll de Mestral, entre els dics de Gregal i el de Marina, en el Port Olímpic.

Refrigeradora per climatitzar l’aigua

Per al projecte s’ha vetllat per les instal·lacions més eficients i favorables per a l’entorn, tractant-se d’una obra situada al costat del mar. Tot el sistema de climatització funciona amb l’aigua de mar del Port Olímpic. Les màquines per climatitzar, en comptes d’utilitzar l’aigua de pou o freàtica o l’aire, utilitza l’aigua de mar que es troba a unes condicions de temperatura molt favorable i estable en el temps. Aquest sistema aporta una alta eficiència a causa de la condensació a temperatures favorables i estables, i a la capacitat de recuperar energia quan les necessitats així ho permeten (normalment a èpoques intermèdies). Així doncs, una de les dues energies (fred o calor) s’obtindran de forma gratuïta. A més, el fet de fer servir aigua de mar per a l’intercanvi d’energia, concorda plenament amb la filosofia d’economia blava que s’ha volgut sempre durant totes les fases del projecte.

Un passeig obert a la ciutadania

El nou Moll de Mestral representa una millora significativa en termes d’accessibilitat, estètica i funcionalitat, alineant-se amb els esforços de la ciutat per potenciar l’ús i el gaudi dels espais públics i el front marítim. En resum, és un exemple de l’esforç de Barcelona per millorar la qualitat de vida dels seus habitants i visitants, fomentant la connexió amb l’entorn natural i marítim, promovent la sostenibilitat i la inclusió, i contribuint al desenvolupament econòmic i turístic de la ciutat.