Propietat:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGS)

Any d’actuació:

2015 – 2017

Superfície construïda:

9.750 m²

Enginyeria de Projectes

  • Redacció de projecte executiu per a la renovació del sistema de producció tèrmica del complex de la Vall de Núria.
  • El projecte proposa el desmantellament progressiu (5 fases) de la producció tèrmica dels edificis amb calders de gasoil i ampliar la producció actual amb bombes de geotèrmia tot generant una xarxa amb dos centrals de producció.
  • S’amplia la sala de producció actual de Sant Josep amb 240 kW fins a un total de 480 kW i es genera una nova sala de producció a Sant Antoni amb 360 kW fins a un total de 800 kW de producció geotèrmica.
  • Instal·lació de 10 unitats de bomba de calor geotèrmica, 2 camps de bescanvi de 27 i 54 pous de 100 m de profunditat i una xarxa de connexió entre estacions de producció per la distribució de la calor a estacions de producció d’ACS i distribució de calor a plantes.