Tècnic/a Projectista Activitats

Empresa d’enginyeria i consultoria en l’àmbit de les instal·lacions i l’energia de referència al país, i amb seu a Barcelona, cerca amb caràcter immediat un tècnic projectista d’activitats per incoporar-se al departament de Consultoria Legal amb dependència directe del director del departament :

TAREAS A REALIZAR:

 • Redacció de projectes de llicències d’apertura d’activitats: memòries tècniques d’activitats, compliment normativa ambiental (focus emissors, residus…), normativa accessibilitat, annex PCI, suport delineació plànols CAD.
 • Redacció de projectes bàsics de justificació normativa PCI (CTE DB SI, CTE DB SUA, Ordenances Municipals, Normativa Bombers Generalitat, Fitxes SPEIS…)
 • Redacció d’Auditories i Plans Directors de compliment Legal d’Activitats
 • Projectes executius d’adequació PCI (memòria, càlculs, amidaments i pressupost TCQ)
 • Coordinació amb l’equip del Departament de Projectes
 • Tracte directe amb despatx d’arquitectura i col.laboradors per coordinació projectes
 • Assessorament legal directament al client (viabilitat d’activitats)
 • Reunions amb els agents, tècnics dels Ajuntaments i tècnics de Bombers
 • Suport en les obres del compliment dels projectes activitats o PCI
 • Seguiment dels tràmits amb l’Entitat Ambiental de Control fins aconseguir el favorable

REQUERIMIENTOS:

 • Enginyer Industrial Superior/Tècnic o Arquitecte/Arquitecte Tècnic
 • Nivell d’experiència: mínim 3-5 anys en funcions equivalents.
 • Idiomes: Català i castellà bilingüe (inclòs gramàtica i ortografia). Es valorarà nivell d’Anglès
 • Domini en l’ús de la normativa PCI, accessibilitat i ambiental.
 • Imprescindible coneixement i experiència en les normatives vigents i procediments associats.
 • Disposar de vehicle propi (desplaçaments majoritàriament Àrea Metropolitana)
 • Persona amb capacitat de treball individual i en equip, organitzada i responsable, amb capacitat dinàmica, comunicativa i proactiva.
 • Persona con carácter emprendedor y/o resolutivo, y con gran capacidad de relación humana para poder involucrarse con la empresa y las necesidades del cliente.
 • Ganes d’incorporar-se a una empresa en expansió, jove i amb bon ambient de treball.
 • Coneixement de programes específics: AUTOCAD.
 • Dominio de Ms Office: Word, Excel, PowerPoint.

SE VALORARÁ:

 • Coneixement eines d’amidaments i pressupost (TCQ)
 • Coneixement en eines de simulació incendis i evacuació (Disseny basat en prestacions PBD)
 • Redacció de Plans d’Autoprotecció o d’Emergència (PAU)
 • Coneixement en eines de càlcul elèctric

SOBRE ARCBCN

Somos un estudio de ingeniería referente en el ámbito de las instalaciones complejas que apuesta por la sostenibilidad y la innovación.

Actualmente, el equipo está formado por más de 30 profesionales con amplia experiencia y formación específica en los campos de la ingeniería y la consultoría.

CONDICIONES:

 • El salario se negociará según la experiencia y conocimientos aportados.
 • Jornada completa.
 • Posibilidad de teletrabajo.
 • Incorporación immediata.

CONTACTO

Los candidatos/as tendrán que enviar una carta de presentación y su CV a: info@arcbcn.cat