• Propiedad: Ayuntamiento de Barcelona
  • Promotor: Agència de l’Energia de Barcelona (AEB)
  • Años de actuación: 2020 – 2021
  • Superficie construida: 6.600 m²

Consultoría Energética

Servei d’assessoria tècnica d’acompanyament en el seguiment de la gestió energètica i redacció del protocol de funcionament de la instal·lació de climatització per l’obertura i tancament de l’equipament Poliesportiu Municipal Camp del Ferro de Barcelona.

es_ES