Projectista Instal·lacions Elèctriques

Busquem:

Despatx d’Enginyeria i Consultoria en l’àmbit de les instal·lacions i l’energia de referència al país, i amb seu a Barcelona, cerca amb caràcter immediat:

Descripción de lugar del trabajo:

Càrrec ofert: Enginyer projectista Electric.
Dependència: CAP de projecte

Tareas a realizar:

Suport als caps de projecte de l’empresa per a l’execució dels següents treballs:

 • Redacció de projectes d’instal·lacions amb intensificació en l’àmbit elèctric en instal·lacions complexes (MT i BT): memòries tècniques, disseny, càlculs, plànols, medicions, pressupostos, Plecs Tècnics i Estudis de Seguretat i Salut.
 • Redacció de projectes específics com legalitzacions d’instal·lacions, etc. i els seus procediments administratius associats.

Requeriments imprescindibles:

 • Enginyer Industrial Superior/Tècnic. Enginyer de l’Edificació especialitat instal·lacions.
 • Idiomas: Catalán y castellano bilingüe (incluido gramática y ortografía).
  Anglès (Nivell mig/alt – Conversa i redacció de documentació)
 • Nivel de experiencia: 5 años en funciones equivalentes indispensable.
 • Coneixements específic en l’àmbit de les instal·lacions elèctriques complexes (MT i BT):
  o Subestacions transformadores
  o Centres de transformació
  o Autoproducció elèctrica i emmagatzematge
  o Transformadors d’aïllament i xarxes de terra en instal·lacions hospitalàries.
  o Sistemes específics en instal.lacions crítiques (hospitals, Data Centers, etc…)
 • Coneixements tècnics i pràctics en disseny, càlcul, execució i funcionament d’altres instal·lacions:
  ▫ Instal·lacions de climatització.
  ▫ Instal·lacions mecàniques.
  ▫ Sistemes de gestió i control.
  ▫ Instal·lacions de contra incendis.
  ▫ Instal·lacions de senyals febles (informàtiques, megafonia, seguretat, …)
 • Imprescindible conocimiento de las normativas vigentes y los procedimientos asociados.
 • Imprescindible conocimiento de programas específicos: AutoCAD y TCQ.
 • Dominio de Ms Office: Word, Excel, PowerPoint.
 • Coneixement d’eines de càlcul elèctric: CYPE, TEKTON 3D, TRACE-Software, DMelect (es valorarà domini)
 • Persona amb capacitat de treball individual i en equip, organitzada i responsable, amb capacitat dinàmica i proactiva.
 • Persona con carácter emprendedor y/o resolutivo, y con gran capacidad de relación humana para poder involucrarse con la empresa y las necesidades del cliente.
 • Ganas de incorporarse a una empresa consolidada, referente en el mercado, con un equipo joven y buen ambiente de trabajo.

Se valorará conocimientos adicionales en:

 • Certificación energética de nuevos edificios a través de los programas HULC, CALENER y de edificios existentes a través de los programas CE3 y C3X.
 • Instalaciones específicas: instalaciones sanitarias/hospitalarias, fluidos térmicos, gases medicinales…
 • Conocimientos técnicos/prácticos en diseño, cálculo, ejecución y funcionamiento de instalaciones energéticas: DHC, biomasa, geotermia, energía solar, …
 • Eines de simulació energètica: TRNSYS, DESING BUILDER, ENERGY +.
 • Coneixement d’eines d’avaluació i qualificació energètica dels edificis: LEED, BREAM, altres.
 • Coneixements en BIM i programes de modelat (ALLPLAN, REVIT,….)
 • Capacitat per dirigir obres

Condicions:

El salari es negociarà segons l’experiència i coneixements aportats.
Jornada completa. Viernes solo mañanas.

Contacte:

Los candidatos/as tendrán que enviar una carta de presentación y su CV a:

info@arcbcn.cat