Propietat:

Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona

Any d’actuació:

2017 – 2019

Enginyeria de Projectes

  • Projecte i direcció d’obra de l’Institut de Radiofarmàcia Aplicada (IRAB), situat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

Consultoría Legal

  • Llicència ambiental i Permís d’Abocament.
  • Pla d’Autoprotecció i homologació segons el Decret 30/2015