Propiedad:

Institut Català Salut (ICS) – Generalitat de Catalunya

Arquitecto:

PMMT_Forward Thinking Healthcare Architecture

Any d’actuació

2020

Ingeniería de proyectos

  • Projecte executiu de la reforma de les instal·lacions de la Unitat Polivalent d’alta Intensitat de Cures a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

Consultoría Legal

  • Estudis de compliment de la normativa contra incendis de la reforma de l’hospital per al compliment amb els diferents requisits contemplats al pla director per al compliment de la Nomativa de Protecció Contra-Incendis.