Propietat:

Institut Català Salut (ICS) – Generalitat de Catalunya

Any d’actuació

2017 – 2020

Enginyeria de Projectes

  • Reforma del laboratori de farmàcia amb una superfície de 150 m² i un PEM de 247.000 €, incorporant dues sales blanques per a Citostàtics i Parenterals.
  • Reforma de les urgències maternals amb una superfície de 980 m² i un PEM de 478.000 €, incorporant dos nous quiròfans de parts.
  • Ampliació de la central de fred i calor amb la incorporació de 3 nous equips amb una potència total de 1,5 MW i la reestructuració i sanejament de tot el circuit hidràulic.
  • Noves oficines de la Fundació IRSI Caixa amb una superfície de 700 m² repartits entre dues plantes i un PEM de 390.000 .
  • Reforma integral del laboratori de Biologia Molecular amb una superfície de 340 m² i un PEM de 145.065 €
  • Reforma de la unitat de Medicina Nuclear amb la incorporació de dos nous PET-TAC i un laboratori de radiofarmàcia amb espais amb classificació ISO 5.