Propiedad:

Senyors Usandizaga

Años de actuación:

2016

Superficie construida:

720 m²

Consultoría Energética

  • Estudi de viabilitat tècnica i econòmica de diverses mesures d’estalvi energètic a l’habitatge unifamiliar dels senyors Usandizaga a la ciutat de Barcelona