Propiedad:

VERLAN SA

Años de actuación:

2015 – 2018

Superfície construïda:

1.639 m²

Consultoría Legal

  • Auditoria legal, projecte executiu, direcció d’obra i legalització d’activitat a l’empresa VERLAN S.A, dedicada a la fabricació de productes de matèries plàstiques termoplàstiques.