El projecte pretén definir i crear les bases tecnològiques per a l'adquisició i l'agregació de dades energètiques de forma no intrusiva i d'alta granularitat.

ES