Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

, ,
Propietat:  Generalitat de Catalunya Any d'actuació: 2013 – 2016 Superfície construïda: 22.500 m² Enginyeria de Projectes Ampliació i reforma de la Sala d’Operacions i Control del centre. Consultoria Tècnica Confecció…

Districlima 22@

,
Propietat: Districlima Any d'actuació: 2018 – 2028 Consultoria Tècnica Estudi de viabilitat per a la construcció d’una central de producció tèrmica per a l’ampliació de la xarxa “District Heating & Cooling” de Districlima…