Propietat:

Ajuntament de Barcelona

Any d’actuació:

2012 – 2016

Superfície construïda:

15.100 m² (conjunt biblioteques)

Consultoria Energètica

  • Col·laboració en el desenvolupament del projecte Europeu SPEA (Smart Procurement European Alliance) sobre mesures d’eficiència energètica amb innovació, basat en la gestió energètica i amb compromís d’estalvis energètics mínims garantits de 10 biblioteques municipals de l’Ajuntament de Barcelona