Entradas de]

, ,

Complex residencial Unió Vidriera de Badalona

Propiedad:

Edificios Can Valls, SL

Arquitecto:

A12 Arquitectes

Años de actuación:

2013 – 2017

Superfície construïda:

37.320 m²

Ingeniería de proyectos

 • Projecte bàsic i executiu d’un complex residencial dividit en tres blocs (dos destinats a venta lliura i un altre a protecció oficial) situat al recinte de la Unió Vidriera de Badalona, amb una superfície de 37.320,20 m2.
 • El complex suma un total de 140 habitatges, incloent places d’aparcament i trasters, així com 23 locals comercials situats en planta baixa.
 • Realització del disseny, dimensionat i treballs relatius a les instal·lacions d’electricitat amb eletrificació elevada, xarxa de terres, parallamps, climatització amb aerotèrmia, ventilació, extracció, fontaneria, sanejament, protecció contra incendis, senyals febles i protecció/seguretat.

Consultoría Legal

 • Redacció i tramitació dels projectes específics necessaris per a l’obtenció de la llicència d’obres i llicència de primera ocupació:

– Justificació del compliment de la normativa de protecció contra incendis, separata PCI per a l’informe favorable de bombers

– Llicència ambiental de l’aparcament

,

Llibreries de la Generalitat de Catalunya

Propiedad:

EADOP – Generalitat de Catalunya

Años de actuación:

Des de 2008

Superfície construïda:

3.288 m² (conjunt llibreries)

Consultoría Técnica

 • Auditoria d’instal·lacions, consultoria i assistència en l’assessorament del manteniment de les instal·lacions de 4 edificis adscrits a l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
 • Assessorament i/o redacció del plec tècnic, plec de clàusules administratives, criteris de valoració i les penalitzacions en cas de manca del servei, per a la licitació del servei de manteniment integral de les instal·lacions de les oficines de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP).

,

Mutua Universal

Propiedad:

Mutua Universal

Años de actuación:

2014

Superfície construïda:

75.000 m²

Ingeniería de proyectos

 • Auditoria tècnica, legal i de gestió del Security & Safety de la Mutua Universal. En aquesta ocasió ARCbcn ha estat l’encarregada de fer una auditoria tècnica, legal i de la gestió integral de les Iinstal.lacions de Seguretat (PCI, Intrusió, CCTV i Sistemes Integrats) de tots els establiments de Mutua Universal a Espanya.

,

Sala Razzmatazz

Propiedad:

Razzmatazz

Any d’actuació

2014

Superfície construïda:

1.058 m²

Ingeniería de proyectos

 • Projecte Executiu d’Obra i Instal·lacions per a la connexió a xarxa de Districlima de l’Edifici de Razzmatazz i la climatització de tota la sala 1.
 • S’ha instal·lat un sistema de difusió nou a la sala 1 i a més s’hi han substituït les refrigeradores antigues per una subcentral connectada a la xarxa de Districlima. L’alimentació dels dos climatitzadors instal·lats de 35.000 m3/h s’alimenten amb dues bateries amb recuperació de succió. D’una banda la bateria de fred, amb potència disponible de 300kW, i d’una altra, una bateria de calor de 150kW. Tots els elements queden integrats a la coberta de l’edifici.

, ,

Club Natació Sabadell

Propiedad:

Club Natació Sabadell

Años de actuación:

2007

Superfície construïda:

26.000 m²

Ingeniería de proyectos

 • Projecte executiu i direcció d’obra de la construcció d’un edifici plurifuncional, dues piscines exteriors climatitzades (una olímpica i l’altra infantil), espais esportius interiors i exteriors, i zona d’aparcament exterior. Edifici ubicat a Can Llong de Sabadell (Barcelona)

Consultoría Energética

 • Estudi de viabilitat tècnica i econòmica. Projecte de millora energètica i ampliació de la instal·lació de cogeneració ja existent per adaptar-la a la normativa de règim especial. Instal·lació amb un motor de 345 kWe (existent) i dos motors de 240 kWe cadascun (nous).

, ,

Gimnàs McFit

Propiedad:

Gimnàs McFit

Arquitecto:

BCA Arquitectes

Años de actuación:

2018 – 2020

Ingeniería de proyectos

 • Projecte bàsic i executiu de les noves instal·lacions del Gimnàs McFit.

Consultoría Legal

 • Projecte executiu i legalització de l’activitat de la reforma per a la construcció d’un gimnàs McFit ubicat en el carrer Verdi de Barcelona.

, ,

Palau Sant Jordi

Propiedad:

Barcelona de Serveis Municipals (B:SM)

Años de actuación:

2012 – 2013

Superfície construïda:

4.400 m²

Ingeniería de proyectos

 • Adequació de les infraestructures de condicionament tèrmic de l’aire. El projecte consisteix en la substitució, modificació i millora dels equips de producció, distribució tèrmica de l’energia, distribució i difusió de l’aire, ACS i eficiència energètica; per un pavelló municipal d’esport destinat com a recinte polivalent i multifuncional.

Consultoría Energética

 • Estudi de viabilitat tècnica i econòmica, projecte executiu i direcció facultativa de l’obra. Projecte de millora energètica i ampliació de la instal·lació de cogeneració ja existent per adaptar-la a la normativa de règim especial. Instal·lació amb un motor de 345 kWe (existent) i dos motors de 240 kWe cadascun (nous).

,

Escola Sant Gervasi – Mollet del Vallès

Propiedad:

Escola Sant Gervasi

Años de actuación:

Des de 2004

Superfície construïda:

8.777 m²

Ingeniería de proyectos

 • Ampliació de l’Escola amb un nou edifici per a Batxillerat (D) i un per a menjador-piscina (E).
 • L’edifici D, format per un cos rectangular, es distribueix en planta baixa amb sala d’actes i aules docents, i tres plantes amb la resta de les aules.
 • L’edifici E consta d’un subterrani amb capacitat per a un pàrquing i sala de màquines, una planta baixa formada per un cos amb piscina climatitzada i vestidors, una altra zona amb el menjador, la cuina i la residència d’estudiants, i una primera planta amb pistes esportives i graderies amb un mirador.

,

Escola bressol Forestier

Propiedad:

Consorci d’Educació de Barcelona

Años de actuación:

2012

Superfície construïda:

585 m²

Consultoría Energética

 • Auditoria de la instal·lació de climatització, estudi de viabilitat tècnica i econòmica i projecte executiu de la reforma del sistema de climatització de l’Escola Bressol Municipal Forestier.

,

British School of Barcelona

Propiedad:

Cognita Schools

Años de actuación:

2012

Superfície construïda:

9.050 m²

Consultoría Técnica

 • Redacció i elaboració d’un pla de manteniment preventiu i la creació d’un inventari de les instal·lacions dels edificis del centre educatiu BSB- Cognita School, ubicat a Castelldefels. Redacció del plec tècnic i del plec de clàusules administratives per a l’externalització dels serveis de manteniment normatiu, preventiu i conductiu dels edificis.

, , ,

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Propiedad:

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Años de actuación:

2001 – 2019

Ingeniería de proyectos

 • Actuacions de reforma, condicionament i nova construcció d’edificis, reformes integrals de quadres generals de distribució elèctrica, i reformes integrals de producció de fred i calor i instal·lacions de climatització, als edificis del campus de la UAB.

Consultoría Técnica

 • Plans directors per l’adequació dels edificis existents a la normativa.

Consultoría Energética

 • S’ha dut a terme la certificació energètica d’edificis.

, , ,

Facultat de Dret de la UB

Propiedad:

 Universitat de Barcelona

Años de actuación:

2009 – 2016

Superfície construïda:

17.150 m²

Ingeniería de proyectos

 • Projecte executiu i direcció d’obra de l’ampliació de la Facultat Universitària de Dret de Barcelona amb un edifici de nova construcció adossat a l’edifici ja existent. L’edifici consta de diferents espais docents, administratius, de professorat i sala d’actes. L’edifici està ubicat a l’Avinguda Diagonal 684 de Barcelona.

Consultoría Técnica

 • Pla d’Autoprotecció segons el decret 30/2015.

Consultoría Legal

 • Legalització de l’activitat del nou edifici de la Facultat de Dret.
 • També s’ha realitzat l’auditoria, projecte executiu, direcció d’obra i legalització d’activitats de l’aparcament Tomás i Valiente del campus UB.

,

Fàbrica de creació Fabra i Coats

Propiedad:

Agència d’Energia de Barcelona

Años de actuación:

2015

Superfície construïda:

37.600 m²

Consultoría Energética

 • Estudi de viabilitat tècnica per a la connexió de les instal·lacions de climatització dels edificis que formen part del Complex Fabra i Coats a una xarxa de distribució de calor i fred destinada al Complex.

Propiedad:

BIM/SA

Años de actuación:

2010

Superfície construïda:

37.600 m²

Consultoría Energética

 • Estudi de la viabilitat tècnica i econòmica d’un sistema de trigeneració basat en la producció de calor per cogeneració i de fred per absorció per als edificis que formen part del complex Fabra i Coats de Barcelona promogut per BIM/SA.