Entradas de]

,

Schneider Electric

Propiedad:

Schneider Electric

Años de actuación:

2014

Superfície construïda:

9.360 m²

Consultoría Energética

 • Estudi, revisió i actualització d’una auditoria energètica per a un edifici d’oficines de Schneider Electric al carrer Bac de Roda de Barcelona per a donar compliment a la revisió energètica de la ISO 50.001.

,

Oficines Epson Ibérica

Propiedad:

Epson Ibérica, SAU

Años de actuación:

2018 – 2019

Consultoría Energética

 • Auditoria energètica de les oficines principals d’Epson Ibérica, situada al Camí de Ca n’Ametller 22 de Sant Cugat del Vallès, d’acord amb el Reial decret 56/2016. Actuació duta a terme: fer una anàlisi energètica, enquestes de comoditat per als treballadors, determinació de la viabilitat tècnica i econòmica de diverses mesures d’estalvi i auditoria d’energia de la flota de vehicles de lloguer d’Epson Ibérica.
 • Estudi i implementació d’un sistema de monitoratge energètica. L’actuació ha inclòs l’estudi dels diferents equips físics a instal·lar, l’avaluació del sistema de gestió energètica per poder fer el seguiment dels consums energètics, així com el seguiment de l’obra i de la posada en marxa. L’actuació s’ha desenvolupat arran de l’auditoria energètica realitzada.

, , , , ,

Casal de joves Trinitat Nova

Propiedad:

Ayuntamiento de Barcelona

Arquitecto:

Cantallops-Vicente

Años de actuación:

2015 – 2018

Superfície construïda:

800 m²

Ingeniería de proyectos

 • Projecte Bàsic i Executiu d’un Casal Municipal de Barri, amb usos administratius, sala d’actes, sala d’exposicions, bar i despatxos per a entitats al barri de Nou Barris de Barcelona.
 • Disseny segons standards nZEB: elements passius, producció amb geotèrmia, producció elèctrica amb panells fotovoltaics, Certificació Energètica A.

Consultoría Legal

 • Redacció i tramitació del projecte de llicència d’activitats.

, , ,

Complex Mercat del Guinardó

Propiedad:

REGESA

Arquitecto:

Lluís Cantallops

Años de actuación:

2008 – 2011

Superfície construïda:

18.769 m²

Ingeniería de proyectos

 • Edifici de nova construcció destinat a: residència i centre de dia, centre d’assistència primària (CAP), casal de joves, mercat municipal, centre comercial i aparcament públic de rotació. L’edifici està ubicat entre el carrer Teodor Llorente, el passatge de Llívia i el carrer de l’Oblit de Barcelona.

Consultoría Energética

 • Redacció del plec tècnic i assistència a la contractació per a l’externalització mitjançant model ESE dels serveis d’execució, manteniment i gestió de la nova central del complex d’equipaments.
 • Estudi de viabilitat tècnica i econòmica i projecte bàsic d’una central de trigeneració al Complex d’equipaments del mercat. El sistema es basa en la producció de calor per cogeneració i de fred per absorció.

Consultoría Legal

 • Annex de Justificació PCI per obtenció de l’informe favorable de Bombers.
 • Tràmit d’obtenció de les diferents llicències d’activitats (mercat, centre comercial, residència, CAP, casal Joves i aparcament).

,

Dept. Territori i Sostenibilitat

Propiedad:

Departament Territori i Sostenibilitat – Generalitat de Catalunya

Años de actuación:

2019 – 2020

Superfície construïda:

20.000 m²

Consultoría Técnica

 • Modelat BIM d’un l’edifici de grans dimensions, seu del Departament Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, format per 11 plantes sobre-rasant i 5 sota-rasant.
 • En total s’arriba a modelar un total de 37.125 elements, 29.361 dels quals pertanyen a la disciplina d’instal·lacions. També s’introdueix la informació del Pla de manteniment en vigència, necessària per a la gestió de l’edifici.

, , ,

Reconversió d’una antiga fàbrica

Propiedad:

Aldicer Capital, SL

Arquitecto:

BCA Arquitectes

Any d’actuació

2020 – 2023

Ingeniería de proyectos

 • Reconversió de l’antiga fàbrica de BRAUN, a Esplugues del Llobregat, en un complex d’oficines. S’enderroca grant part del recinte industrial, mantenint l’edifici principal amb els seus soterranis, i part de les cobertes industrials.
 • El complex estarà format per una nau sota les antigues cobertes, condicionada per al lloguer d’espais d’oficines. L’edifici principal s’acondiciona per allotjar plantes d’oficines i un aparcament soterrat que s’ampliarà amb un nou soterrani.

Consultoría de Sostenibilidad

 • En procés de certificació LEED per Core & Shell per a la rehabilitació dels dos edificis, nau i oficines. Incorpora recollida d’aigües pluvials i plaques solars fotovoltaiques.

Consultoría Legal

 • Annex de justificació PCI per obtenció de l’informe favorable de Bombers.

,

Bioincubadora Guipúzcoa

Propiedad:

S* Concept

Años de actuación:

2012 – 2013

Superfície construïda:

581 m²

Ingeniería de proyectos

 • Acondicionament parcial de l’interior de la segona planta per a la creació d’una incubadora avançada destinada al sector de la biotecnologia, bioenginyeria i de la salut, amb previsió d’una ampliació futura. Proposta integral de la totalitat de la planta i la coberta degut a la ubicació de la maquinària a més de les intervencions necessàries en el soterrani per les escomeses de les instal·lacions. Actuació en les instal·lacions d’electricitat, climatització, ventilació, extracció campanes, fontaneria, sanejament, protecció contra incendis, senyals febles i protecció/seguretat.

,

Parc Taulí de Sabadell

Propiedad:

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí

Arquitecto:

Oficina tècnica del Parc Taulí

Años de actuación:

2020

Ingeniería de proyectos

 • Projecte executiu de reforma de les instal·lacions de l’àrea d’endoscòpies de la Corporació Sanitària del Parc Taulí de Sabadell.

, ,

Hospital Josep Trueta

Propiedad:

Institut Català Salut (ICS) – Generalitat de Catalunya

Arquitecto:

PMMT_Forward Thinking Healthcare Architecture

Any d’actuació

2020

Ingeniería de proyectos

 • Projecte executiu de la reforma de les instal·lacions de la Unitat Polivalent d’alta Intensitat de Cures a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

Consultoría Legal

 • Estudis de compliment de la normativa contra incendis de la reforma de l’hospital per al compliment amb els diferents requisits contemplats al pla director per al compliment de la Nomativa de Protecció Contra-Incendis.

, ,

Agència de Salut Pública de Barcelona

Propiedad:

Agència de Salut Pública de Barcelona

Años de actuación:

2008 – 2018

Superfície construïda:

10.133 m²

Consultoría Técnica

 • Seguiment i assessorament tècnic en el contracte d’una empresa externa de manteniment per a la realització del manteniment normatiu, preventiu, correctiu i conductiu dels edificis adscrits a l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i el suport mitjançant l’eina de gestió del manteniment assistida per ordinador (GMAO).
 • Suport i coordinació en la implantació d’un GMAO per a les instal·lacions de le dependències adscrites a l’Agència. Inclou la realització dels inventaris de les instal·lacions, la definició dels diagrames de flux i l’elaboració dels plans de manteniment, així com l’adaptació de tota la informació en el format del programa.
 • Auditoria i redacció d’un pla de manteniment preventiu de les instal·lacions, redacció del plec tècnic, suport en la redacció del plec administratiu i assistència a la contractació per a l’externalització dels serveis de manteniment normatiu, preventiu, correctiu i conductiu de les instal·lacions del laboratori Peracamps de l’Agència.
 • Aixecament de les instal·lacions i elaboració d’un pla de manteniment preventiu d’aquestes, amb descripció de gamma, tasques i periodicitats i costos, dels edificis adscrits a l’ASPB. Redacció del plec tècnic, suport en la redacció del plec de clàusules administratives particulars i assistència a la contractació per a l’externalització dels serveis de manteniment normatiu, preventiu, correctiu i conductiu dels edificis adscrits a l’ASPB.

Consultoría Legal

 • Assessorament legal, legalització de les activitats dels diferents laboratoris i espais administratius i tràmit de legalització instal.lacions contra incendis segons Instrucció Tècnica 1/2009 RIPCI

, ,

Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona

Propiedad:

Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona

Años de actuación:

2017 – 2019

Ingeniería de proyectos

 • Projecte i direcció d’obra de l’Institut de Radiofarmàcia Aplicada (IRAB), situat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

Consultoría Legal

 • Llicència ambiental i Permís d’Abocament.
 • Pla d’Autoprotecció i homologació segons el Decret 30/2015