• Propietat: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
  • Any d’actuació: 2021

Consultoria Energètica

Estudi de valoració del potencial de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda pel que fa a rehabilitació energètica i potencials actuacions de millora de l’eficiència energètica en el parc d’edificis de l’àmbit residencial privat.

L’estratègia energètica pretén fomentar la rehabilitació dels edificis per tal de millorar el confort dels usuaris, alhora que busca reduir la demanda energètica i les emissions de CO2 associades del municipi.

ca