• Propietat: Ajuntament de Casserres
  • Any d’actuació: 2021
  • Superfície construïda: 750 m²

Enginyeria de projectes

Realització de l’estudi d’eficiència energètica en les instal·lacions de la zona esportiva municipal de l’Ajuntament de Casserres.

L’estudi d’eficiència energètica inclou la caracterització de les instal·lacions consumidores d’energia existents, pel que fa tant a descripció d’equips com a perfils de funcionament: horaris, ocupació, etc. En l’estudi es caracteritza el consum d’energia final – electricitat i propà – així com també el consum d’aigua.

L’objectiu final és la identificació mesures o actuacions a executar, que permetin reduir la despesa energètica de les instal·lacions, i determinar el potencial estalvi energètic i econòmic derivat de les actuacions determinades.

A més, aquestes actuacions no comporten només la reducció de consum energètic, sinó que també estan encaminades mantenir o millorar el confort dels usuaris de l’equipament.

ca