• Property: ZAL
  • Years: 2013 – 2019
  • Floor area: 680.000 m² | 354.000 m² (BIM)

Estalvi edifici CILSA

1.100.000 kWh/any
370 Tn CO2/any

Project Engineering

Projecte executiu de la reforma per a l’adequació de les naus 41, 42, 51 i 52 de la ZAL.

Projecte executiu de les instal·lacions per a la construcció d’una nova nau industrial 34.1 destinada a ús logístic amb dues plantes d’oficines i una superfície total de 7.350 m2. Aquesta feina s’ha desenvolupat en UTE conjuntament amb Colomer-Rifà i Projects & Facilities and management.

Technical Consulting

Treballs de consultoria per a la implementació de la metodologia BIM a la ZAL. El treball inclou l’aixecament amb diferents softwares (Revit i Allplan), l’anàlisi de plataformes WEB, l’estudi de la integració amb diferents softwares de FM (Archibus o Allfa) i la confecció d’un pla estratègic per a la gestió de la informació de 233.000 murbanitzats i uns 354.000 mde naus industrials construïdes.

Valoració de les ofertes tècniques presentades i redacció de l’informe tècnic de diversos concursos organitzats pel CILSA durant l’any 2017. Avaluació de les ofertes associades als concursos reasfaltats, pintura, obres, cobertes i façanes, senyalització, jardineria i neteja de les sales tècniques de la ZAL.

Valoració de les ofertes tècniques presentades i redacció de l’informe tècnic de diversos concursos organitzats pel CILSA durant l’any 2019: adequació de les instal·lacions als diferents mòduls de magatzem, servei d’outsourcing del manteniment i sistema de gestió, adequació de canals i sectorització de cobertes de diverses naus, millores de les juntes de paviment de formigó de les naus, subministrament i col·locació de lluernaris a diferents naus i servei de coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres de la parcel·la 23.2.

Seguiment, assessorament tècnic i redacció del plec tècnic i els seus annexes per la licitació d’un servei de manteniment integral, servei de neteja i gestió energètica de l’edifici Service Center. Suport al seguiment de l’empresa adjudicatària en l’execució dels serveis i la validació dels compromisos de confort de l’edifici i la verificació del compromís de consum energètic seguint el protocol IPMVP de l’EVO.

Legal Consulting

Consultoria legal de diferents Naus de Logística ubicades al complex logístic intermodal ZAL Port de Barcelona.

Energy Consulting

Seguiment i assessorament en el contracte d’una Empresa de Serveis Energètics (ESE) per al manteniment integral, el servei de neteja i la gestió de l’aparcament de l’edifici Service Center del ZAL, així com, la verificació dels estalvis energètics seguint el protocol IPMVP de l’EVO.

Enginyeria d’instal·lacions, simulació energètica i llicència ambiental d’una nau logística CILSA al polígon del ZAL. Aquesta feina s’ha desenvolupat en UTE conjuntament amb Colomer-Rifà i Projects & Facilities and management.

Sustainability Consulting

Avaluació preliminar de la certificació LEED New Construction v4 de la nau logística 34.1. El projecte contempla la construcció d’una nau logística amb una zona d’oficines.

EN