Reconversió antiga fàbrica BRAUN

  • Property: Conren Tramway
  • Architect BCA Arquitectes
  • Years: 2021 – 2023
  • Superfície construïda: 18.917 m²

Project Engineering

Reconversió de l’antiga fàbrica de BRAUN, a Esplugues del Llobregat, en un complex d’oficines. S’enderroca grant part del recinte industrial, mantenint l’edifici principal amb els seus soterranis, i part de les cobertes industrials.

El complex estarà format per una nau sota les antigues cobertes, condicionada per al lloguer d’espais d’oficines. L’edifici principal s’acondiciona per allotjar plantes d’oficines i un aparcament soterrat que s’ampliarà amb un nou soterrani.

Legal Consulting

Annex de justificació PCI per obtenció de l’informe favorable de Bombers.

en_GB