• Property: Barcelona de Serveis Municipals (B:SM)
  • Years: 2012 – 2013
  • Floor area: 4.400 m²

Project Engineering

Adequació de les infraestructures de condicionament tèrmic de l’aire. El projecte consisteix en la substitució, modificació i millora dels equips de producció, distribució tèrmica de l’energia, distribució i difusió de l’aire, ACS i eficiència energètica; per un pavelló municipal d’esport destinat com a recinte polivalent i multifuncional.

Energy Consulting

Estudi de viabilitat tècnica i econòmica, projecte executiu i direcció facultativa de l’obra. Projecte de millora energètica i ampliació de la instal·lació de cogeneració ja existent per adaptar-la a la normativa de règim especial. Instal·lació amb un motor de 345 kWe (existent) i dos motors de 240 kWe cadascun (nous).

en_GB