ARCbcn ha treballat minuciosament amb l’equip tècnic de l’Abadia per posar al descobert les restes dels murs històrics

6 de setembre de 2023

L’Abadia de Montserrat ha posat al descobert les restes dels murs del seu històric monestir medieval, que s’hi amagaven sota la plaça Santa Maria on cada any passen més de 2 milions de persones. La recuperació d’aquest vestigi del segle XIV ha estat possible gràcies al treball minuciós de l’equip tècnic de l’Abadia i d’ARCbcn, com empresa col·laborada d’enginyeria d’instal·lacions.

Els treballs s’han fet en un temps rècord de sis mesos i han tingut per objectiu destacar-hi la transcendència del lloc, per aquest motiu s’ha posat en relleu els murs il·luminats i s’ha deixat la resta com espai neutre. Ara, aquest espai està connectat a una sala del Museu de Montserrat.

Adequar l’espai al segle XXI

El repte tècnic ha estat poder dotar aquests espais de les tecnologies del segle XXI preservant en tot moment l’espai i dotant-lo de les condicions climàtiques adients per tal que pugui complir amb els requisits museístics. Tot això s’ha fet amb criteris de màxima sostenibilitat i eficiència energètica, connectant-se a la xarxa de fred i calor centralitzada.

En aquest sentit, ARCbcn ha redactat el projecte d’instal·lacions i posteriorment ha fet el seguiment de la seva execució per tal de garantir les qualitats i solucions tècniques projectades. També s’ha encarregat dels aspectes legals, com vetllar compliment de les normatives que li són d’aplicació i el tràmit de les legalitzacions necessàries.