• Property: Institut de Recerca – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
  • Years: 2018

Technical Consulting

Valoració de les ofertes tècniques presentades pel concurs públic obert relatiu al contracte de construcció, modificació, instal·lació i equipament de la nova farmàcia amb destí a la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

en_GB