Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

  • Property: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
  • Years: 2016 – 2021
  • Superfície construïda: 82.900 m²

Project Engineering

Projecte executiu per les instal·lacions de la nova base del SEM a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau a Barcelona. Edifici de dues plantes, amb espai exterior, parking ambulàncies i serveis. S’ha realitzat per part d’ARCbcn el plantejament i disseny de totes les instal·lacions al nou edifici, plantejament de serveis afectats i llicència d’activitats.

Technical Consulting

Assessorament i/o redacció de plecs tècnics, plecs de clàusules administratives, criteris de valoració i les penalitzacions en cas de manca del servei, per a la licitació de diverses contractacions d’obres i/o serveis necessaris per al funcionament de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Valoració d’ofertes tècniques i elaboració d’informes tècnics de valoració de diverses licitacions corresponents a l’externalització dels serveis necessaris per al funcionament de l’hospital.

Elaboració d’un Pla Director de les licitacions per a l’externalització dels diferents serveis necessaris per al funcionament de l’hospital i seguiment de l’estat de les licitacions.

en_GB