Edifici D de la UPC

Project Engineering

Projecte Bàsic de l’edifici D del Campus Besós de la UPC, situat al límit entre Barcelona i Sant Adrià del Besos. L´edifici està dedicat íntegrament a allotjar oficines i laboratoris de recerca dedicats a la investigació en un total de 14.352 m2.

Les diferents instal·lacions estan plantejades per donar un servei complet i integral a tots els requeriments marcats per la propietat i els usuaris, amb compliment de les normatives vigents i de les recomanacions dels principals referents tècnics en matèria de laboratoris de recerca. Totes les instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat industrial disposaran, a la conclusió, de l’aprovació del servei d’indústria de Catalunya mitjançant les legalitzacions corresponents.

EN