Property:

Edificios Can Valls, SL

Architect

A12 Arquitectes

Years:

2013 – 2017

Superfície construïda:

37.320 m²

Project Engineering

  • Projecte bàsic i executiu d’un complex residencial dividit en tres blocs (dos destinats a venta lliura i un altre a protecció oficial) situat al recinte de la Unió Vidriera de Badalona, amb una superfície de 37.320,20 m2.
  • El complex suma un total de 140 habitatges, incloent places d’aparcament i trasters, així com 23 locals comercials situats en planta baixa.
  • Realització del disseny, dimensionat i treballs relatius a les instal·lacions d’electricitat amb eletrificació elevada, xarxa de terres, parallamps, climatització amb aerotèrmia, ventilació, extracció, fontaneria, sanejament, protecció contra incendis, senyals febles i protecció/seguretat.

Legal Consulting

  • Redacció i tramitació dels projectes específics necessaris per a l’obtenció de la llicència d’obres i llicència de primera ocupació:

– Justificació del compliment de la normativa de protecció contra incendis, separata PCI per a l’informe favorable de bombers

– Llicència ambiental de l’aparcament