• Property: Complex residencial La Marina
  • Architect L35
  • Years: 2012
  • Floor area: 11.464 m²

Project Engineering

Conjunt de quatre edificis amb aparcament, locals comercials a planta baixa i zona comunitària situada a l’Illa 1 de La Marina entre els carrers Sovelles, Ulldecona, Nou i Ps. Zona Franca.

Fase I : edifici 72 habitatges, planta baixa resta edificació i aparcament. Certificació energètica projecte B.

Edifici dissenyat amb una xarxa de District Heating and Cooling d’Ecoenergies per el subministrament de la calefacció, ACS i resta d’instal·lacions convencionals per habitatges i aparcament.

Legal Consulting

Redacció i tramitació dels projectes específics necessaris per a l’obtenció de la llicència d’obres i llicència de primera ocupació:

– Justificació del compliment de la normativa de protecció contra incendis, separata PCI per a l’informe favorable de bombers

– Llicència ambiental de l’aparcament

EN