Complex Mercat del Guinardó

  • Property: REGESA
  • Architect Cantallops Vicente Arquitectes
  • Years: 2008 – 2011
  • Superfície construïda: 18.769 m²

Project Engineering

Enginyeria de l’edifici de nova construcció destinat a: residència i centre de dia, centre d’assistència primària (CAP), casal de joves, mercat municipal, centre comercial i aparcament públic de rotació. L’edifici està ubicat entre el carrer Teodor Llorente, el passatge de Llívia i el carrer de l’Oblit de Barcelona.

Legal Consulting

Annex de Justificació PCI per obtenció de l’informe favorable de Bombers.

Tràmit d’obtenció de les diferents llicències d’activitats (mercat, centre comercial, residència, CAP, casal Joves i aparcament).

Energy Consulting

Redacció del plec tècnic i assistència a la contractació per a l’externalització mitjançant model ESE dels serveis d’execució, manteniment i gestió de la nova central del complex d’equipaments.

Estudi de viabilitat tècnica i econòmica i projecte bàsic d’una central de trigeneració al Complex d’equipaments del mercat. El sistema es basa en la producció de calor per cogeneració i de fred per absorció.

en_GB