• Property: Institut Català Salut (ICS) – Generalitat de Catalunya
  • Architect PMMT_Forward Thinking Healthcare Architecture
  • Years: 2019 – 2020
  • Superfície construïda: 1.125 m²

Project Engineering

Es realitza el Projecte Basic i Projecte Executiu integral d’instal·lacions (electricitat, mecàniques i senyals febles) de les Consultes de Traumatologia, Consultes Lennox i Spinelli, Unitat Endoscòpies i Consultes de Ginecologia de la Clínica Corachan.

Direcció d’obra de Traumatologia i el projecte bàsic integral d’instal·lacions de la Unitat Hemodinàmica.

Legal Consulting

Estudis de compliment de la normativa contra incendis dels diferents espais subjectes de reforma a l’hospital per al compliment amb els diferents requisits contemplats a la Llicència Ambiental.

EN