• Property: Institut Català de la Salut
  • Years: 2020
  • Superfície construïda: 4.950 m²

Legal Consulting

Auditoria Legal de tot l’equipament sanitari per al compliment de totes les normatives corresponents a la llicència d’activitats (Protecció Contra Incendis, accessibilitat, ambiental, documental…). Es realitza un anàlisi comparatiu entre els antecedents aprovats i la realitat, determinant quins canvis són substancials i/o significatius i proposant actuacions (instal·lacions i obra civil) per adequar-ho a normativa. Posteriorment redacció del Projecte Ambiental per al tràmit de llicència d’activitats

en_GB