CAP Can Moritz

  • Propietat: Institut Català de la Salut
  • Anys: 2020 – 2021
  • Superfície: 3.325m2

Legal Consulting

Auditoria Legal de tot l’equipament sanitari pel compliment de totes les normatives corresponents a la llicència d’activitats (Protecció Contra Incendis, accessibilitat, ambiental, documental…) realitzant un anàlisi comparatiu entre els antecedents aprovats i la realitat, determinant quins canvis son substancials i/o significatius i proposant actuacions (instal.lacions i obra civil) per adequar-ho a normativa. Posteriorment redacció del Projecte Ambiental pel tràmit de llicència d’activitats.

en_GB