• Property: Abadia de Montserrat
  • Years: 2009 – actualitat
  • Superfície construïda: 70.000 m²

Project Engineering

Distribució de calor i fred a través de xarxa per a la connexió dels edificis mitjançant subestacions d’intercanvi tèrmic.

Actualització a normativa de totes les instal·lacions elèctriques dels diferents espais de pública concurrència.

Nou enllumenat LED de la basílica i de tots els espais exteriors.

Nou pla director i projectes executius per a la renovació de les instal·lacions de protecció contra-incendis.

Adequació d’espais com són la botiga de queviures, el claustre gòtic i diferents dependències del monestir.

Actualització dels sistemes d’accés i execució de les instal·lacions per a l’ampliació del museu, que es troba sota la plaça de Santa Maria.

Technical Consulting

Plans directors, plecs tècnics i administratius, suport gestió en concursos.

Legalització d’instal·lacions.

Gestió de manteniment de les instal·lacions dels edificis.

Seguretat integral sota la gestió del Departament de Seguretat de l’Abadia.

Legal Consulting

Plans directors legal, projectes executius d’adequació legal, llicències d’activitats i llicències ambientals.

Energy Consulting

Construcció, manteniment i gestió energètica d’una central de producció i xarxa de calor que dona servei a més de 40.000 metres quadrats de superfície a l’Abadia de Montserrat . El sistema es basa en dos generadors de calor alimentats per biomassa que proporcionen 1.600 kw de potència tèrmica distribuïda mitjançant una xarxa de canonades existents.

Sustainability Consulting

Definició del Pla estratègic i d’acció del Smart Santuari per a que l’Abadia de Montserrat sigui més intel·ligent i eficient en el ús de recursos, reducció de costos, estalvi d’energia, tot això, sent respectuosos amb el medi ambient i amb l’objectiu de millorar els serveis proporcionats als usuaris i visitants.

en_GB