ARCbcn forma part d’aquest projecte impulsat per l’Institut Municipal de l’Habitatge que genera un 75% menys de residus i un 40% menys d’emissions en les ciutats.

5 d’octubre de 2023

En només quatre setmanes, l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona ha aixecat un bloc de vuit plantes amb 45 habitatges públics, d’una superfície total de 4.211m², al barri del Besòs i del Maresme. La promoció, situada al número 180 del carrer Marroc, està formada per 104 mòduls tridimensionals, prefabricats a Compact Habit ja amb el mobiliari i les instal·lacions. Durant el mes de setembre s’ha estat col·locant a l’obra i un cop s’acabi el muntatge, faltarà només la instal·lació dels subministraments i els acabats de la façana i la coberta.

ARCbcn ha estat l’enginyeria d’instal·lacions d’aquesta nova promoció en mòduls prefabricats que ha permès reduir els terminis del projecte a la meitat. Un dels principals avantatges d’aquest revolucionari mètode és que la comunicació entre la constructora i l’enginyeria d’instal·lacions incrementa, ja que la primera participa activament en fase de projecte, i això possibilita minimitzar els canvis posteriors en fase d’obra. A més, de generar-se altres beneficis en el procés de construcció; 75% menys de residus generats, un 40% menys d’emissions, es minimitza la contaminació acústica entre les ciutats, es contribueix a millorar la mobilitat urbana i es millora la fiabilitat en els terminis i el control dels costos.