• Propietat: Universitat Pompeu Fabra
  • Any d’actuació: 2017 – 2020

Enginyeria de projectes

Laboratoris al PRBB

Projecte executiu del nou laboratori a la segona planta de la Universitat Pompeu Fabra, que es troba dins el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

Consultoria Tècnica

La Universitat Pompeu Fabra s’ha compromès a implementar la metodologia BIM en la seva organització apostant així, per la modernització i digitalització del sector.

Amb l’objectiu d’assegurar la homogeneïtat dels projectes BIM realitzats per a la UPF independentment de la seva autoria i garantir la rigorositat i utilitat dels models BIM, ha esdevingut necessari establir unes línies generals així com un marc de treball per implementar correctament la metodologia BIM en el projectes BIM realitzats per a la UPF. En aquest sentit, s’ha elaborat una sèrie de documents BIM que acompanyaran als plecs de licitació que publiqui la UPF.

Consultoria Legal

Edifici Roger de Llúria

Auditoria i Pla Director Legal de tot l’equipament Roger de Llúria ubicat al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra pel compliment de totes les normatives corresponents a la llicència d’activitat. S’elabora una anàlisi comparativa entre els antecedents aprovats i la realitat, determinant quins canvis són substancials i/o significatius i proposant actuacions (instal·lacions i obra civil) valorades per adequar-ho a normativa amb l’objectiu d’actualitzar la llicència d’activitats.

També s’ha dut a terme el Projecte Executiu d’adequació legal de les ventilacions de fums de l’atri central.

Laboratoris al PRBB

Legalització laboratoris de la Universitat Pompeu Fabra ubicats a les plantes P3, P4, P7 i P8 de l’edifici del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

ca