Departament de Territori i Sostenibilitat

  • Propietat: Departament de Territori i Sostenibiliat – Generalitat de Catalunya
  • Any d’actuació: 2019 – 2020
  • Superfície construïda: 20.000 m²

Consultoria Tècnica

Modelat BIM d’un l’edifici de grans dimensions, seu del Departament Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, format per 11 plantes sobre-rasant i 5 sota-rasant.

En total s’arriba a modelar un total de 37.125 elements, 29.361 dels quals pertanyen a la disciplina d’instal·lacions. També s’introdueix la informació del Pla de manteniment en vigència, necessària per a la gestió de l’edifici.

ca