Propietat:

Parc Sanitari Pere i Virgili

Any d’actuació:

2018

Enginyeria de Projectes

  • Projecte de millora de les instal·lacions de climatització i electricitat del Centre de Processament de Dades (CPD) del Parc Sanitari Pere i Virgili, considerant tots els criteris de seguretat de subministre i redundància dels equips tèrmics i de subministre elèctric.