• Propietat: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
  • Any d’actuació: 2012 – 2017
  • Superfície construída: 600 m²

Enginyeria de projectes

Projecte executiu per a la reforma de la instal·lació de protecció contra-incendis del Centre de Processament de dades de l’Edifici dels Serveis Informàtics de la UAB. S’incorpora un sistema de detecció del tipus VESDA i un sistema d’extinció automàtica amb gas NOVEC 1230.

Amplicació de la producció tèrmica de fred de la seu del Port d’Informació Científica (PIC) de la UAB. L’actuació consisteix en la incorporació d’una nova planta refredadora amb recuperació de calor per a l’escalfament de la resta de l’edifici. Els serveis d’enginyeria han estat la redacció del Projecte Executiu, Direcció d’Obra, coordinació de Seguretat i Salut i Legalització de la nova instal·lació.

ca