• Propietat: Club Natació Sabadell
  • Any d’actuació: 2007
  • Superfície construïda: 26.000 m²

Enginyeria de projectes

Projecte executiu i direcció d’obra de la construcció d’un edifici plurifuncional, dues piscines exteriors climatitzades (una olímpica i l’altra infantil), espais esportius interiors i exteriors, i zona d’aparcament exterior. Edifici ubicat a Can Llong de Sabadell (Barcelona).

Consultoria de Sostenibilitat

Estudi de viabilitat tècnica i econòmica. Projecte de millora energètica i ampliació de la instal·lació de cogeneració ja existent per adaptar-la a la normativa de règim especial. Instal·lació amb un motor de 345 kWe (existent) i dos motors de 240 kWe cadascun (nous).

ca