• Propietat: Fundació “la Caixa”
  • Any d’actuació: 2001 – 2004

Enginyeria de projectes

Renovació de les instal·lacions de diversos CaixaForums (Palma de Mallorca, Lleida, Barcelona, Madrid, Girona i Tarragona) i Centres Culturals (Vic i Granollers). Destaquen actuacions com la climatització de Lleida i Palma de Mallorca i la reforma integral de Girona.

Consultoria Tècnica

Reforma, rehabilitació integral i direcció d’obra de la instal·lació de seguretat (CCTV, antiintrusió, megafonia i integració) de l’edifici Gran Hotel CaixaFòrum de Palma de Mallorca.

Consultoria Energètica

Estudi de viabilitat per a l’externalització mitjançant un contracte ESE, de la construcció, manteniment i gestió energètica amb garantia de resultats de la nova central de producció de fred i calor del CaixaForum Barcelona.

ca