Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

,
Propietat: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Any d'actuació: 2016 – 2018 Superfície construïda: 82.900 m² Consultoria Tècnica Assessorament i/o redacció de plecs tècnics, plecs de clàusules administratives, criteris de…

Institut de Recerca – HSCSP

,
Propietat: Institut de Recerca – HSCSP Any d'actuació: 2018 Consultoria Tècnica Valoració de les ofertes tècniques presentades pel concurs públic obert relatiu al contracte de construcció, modificació, instal·lació i equipament…

Agència de Salut Pública de Barcelona

, ,
Propietat: Agència de Salut Pública de Barcelona Any d'actuació: 2008 – 2018 Superfície construïda: 10.133 m² Consultoria Tècnica Seguiment i assessorament tècnic en el contracte d’una empresa externa de manteniment per…

Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)

, ,
Propietat: Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) Any d'actuació: 2018 – 2020 Superfície construïda: 201 m² Enginyeria de Projectes Adaptació d’espais i reforma per a la incorporació d’un nou equip de Ressonància Magnètica…

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)

, , ,
Propietat: Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) Any d'actuació: 2016 – 2021 Superfície construïda: 50.000 m² Descarrega Fitxa - Case Study Enginyeria de Projectes Projecte de millora i sanejament del col·lector de…

Hospital Universitari Bellvitge

, , ,
Propietat: Institut Català Salut (ICS) – Generalitat de Catalunya Any d'actuació 2018 – 2020 Superfície construïda 12.043 m² Enginyeria de Projectes Projecte executiu de les instal·lacions integrals per a la construcció d’un…

Parc Sanitari Pere Virgili

, , ,
Propietat: Parc Sanitari Pere Virgili Any d'actuació 2012 – 2019 Enginyeria de Projectes Hem dut a terme el projecte i direcció d’obra de les instal·lacions per a la reforma interior i ampliació de determinats edificis…