ZAL Port de Barcelona

, , , , ,
Propietat: ZAL Any d'actuació: 2013 – 2019 Superfície construïda: 680.000 m² | BIM: 354.000 m² Enginyeria de Projectes Projecte executiu de la reforma per a l’adequació de les naus 41, 42, 51 i 52 de la ZAL. Projecte…